Quran Surat Abasa Ayat 3

Quran Surat Abasa Ayat 3
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ
Wama yudreeka laAAallahu yazzakka

 

Quran surat 3 ayat Abasa

QS 80:3 terjemah kementrian agama republik indonesia

80|3|Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa),

QS 80:3 tafsir jalalain

80|3|(Tahukah kamu) artinya, mengertikah kamu (barangkali ia ingin membersihkan dirinya) dari dosa-dosa setelah mendengar dari kamu; lafal Yazzakkaa bentuk asalnya adalah Yatazakkaa, kemudian huruf Ta diidgamkan kepada huruf Za sehingga jadilah Yazzakkaa.

QS 80:3 tafsir Quraish Shihab

80|3|Tahukah kamu kalau-kalau orang buta itu akan membersihkan jiwanya melalui pelajaran yang mungkin didapat darimu?

QS 80:3 terjemah Muhammad Basmeih (Malaysia)

80|3|Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui (tujuannya, wahai Muhammad) ? Barangkali ia mahu membersihkan hatinya (dengan pelajaran ugama yang didapatinya daripadamu)! –

QS 80:3 update tafsir 80 ayat 3

 

sebelumnya = QS 80:2 Abasa ayat 2

selanjutnya = QS 80:4 Abasa ayat 4

 

Quran Surat Abasa Ayat 3 huruf arab, bacaan text latin dan terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia, tafsir jalalain, tafsir quraish shihab, serta terjemah bahasa malaysia oleh muhammad basmeih.

Leave a Reply