Quran Surat Al An’am Ayat 163

Quran Surat Al An’am Ayat 163
لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
La shareeka lahu wabithalika omirtu waana awwalu almuslimeena

 

Quran surat 163 ayat Al An'am

QS 6:163 terjemah kementrian agama republik indonesia

6|163|Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”.

QS 6:163 tafsir jalalain

6|163|(Tiada sekutu bagi-Nya) di dalam hal tersebut (dan demikian itulah) ketauhidan (yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah”) dari kalangan umat ini.

QS 6:163 tafsir Quraish Shihab

6|163|Dia tidak mempunyai sekutu dalam penciptaan makhluk dan dalam keberhakan-Nya untuk disembah. Allah, Tuhanku, memerintahkan aku untuk selalu ikhlas memurnikan ibadah, baik dalam pengesaan Allah maupun dalam amal perbuatan. Aku adalah orang pertama yang patuh dan taat. Aku adalah orang yang paling sempurna kepatuhan dan penyerahan dirinya.”

QS 6:163 terjemah Muhammad Basmeih (Malaysia)

6|163|Tiada sekutu bagiNya, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan, dan aku (di antara seluruh umatku) adalah orang Islam yang awal pertama – (yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahNya)”.

QS 6:163 update tafsir 6 ayat 163

 

sebelumnya = QS 6:162 Al An’am ayat 162

selanjutnya = QS 6:164 Al An’am ayat 164

 

Quran Surat Al An’am Ayat 163 huruf arab, bacaan text latin dan terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia, tafsir jalalain, tafsir quraish shihab, serta terjemah bahasa malaysia oleh muhammad basmeih.

Leave a Reply