Quran Surat Al Baqarah Ayat 138

Quran Surat Al Baqarah Ayat 138
صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ
Sibghata Allahi waman ahsanu mina Allahi sibghatan wanahnu lahu AAabidoona

 

Quran surat 138 ayat Al Baqarah

QS 2:138 terjemah kementrian agama republik indonesia

2|138|Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah.

QS 2:138 tafsir jalalain

2|138|(Celupan Allah) ‘mashdar’ yang memperkuat ‘kami beriman’ tadi. Mendapat baris di atas sebagai maf`ul muthlak dari fi`il yang tersembunyi yang diperkirakan berbunyi ‘Shabaghanallaahu shibghah’, artinya “Allah mencelup kami suatu celupan”. Sedang maksudnya ialah agama-Nya yang telah difitrahkan-Nya atas manusia dengan pengaruh dan bekasnya yang menonjol, tak ubah bagai celupan terhadap kain. (Dan siapakah) maksudnya tidak seorang pun (yang lebih baik celupannya dari Allah) shibghah di sini menjadi ‘tamyiz’ (dan hanya kepada-Nya kami menyembah).

QS 2:138 tafsir Quraish Shihab

2|138|Katakanlah, “Tuhan telah memberikan petunjuk-Nya kepada kami dan menuntun kami kepada hujjah- Nya. Adakah yang lebih baik petunjuk dan hujjahnya daripada Allah? Sungguh kami tidak akan tunduk kepada selain Allah dan tidak akan mengikuti kecuali petunjuk dan tuntunan-Nya.”

QS 2:138 terjemah Muhammad Basmeih (Malaysia)

2|138|(Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: “Ugama Islam, yang kami telah sebati dengannya ialah): celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam); dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepadaNyalah kami beribadat”.

QS 2:138 update tafsir 2 ayat 138

 

sebelumnya = QS 2:137 Al Baqarah ayat 137

selanjutnya = QS 2:139 Al Baqarah ayat 139

 

Quran Surat Al Baqarah Ayat 138 huruf arab, bacaan text latin dan terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia, tafsir jalalain, tafsir quraish shihab, serta terjemah bahasa malaysia oleh muhammad basmeih.

Leave a Reply