Quran Surat Al Haqqah Ayat 47

Quran Surat Al Haqqah Ayat 47
فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ
Fama minkum min ahadin AAanhu hajizeena

 

Quran surat 47 ayat Al Haqqah

QS 69:47 terjemah kementrian agama republik indonesia

69|47|Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.

QS 69:47 tafsir jalalain

69|47|(Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kalian) lafal min ahadin adalah isimnya maa, sedangkan huruf min adalah huruf zaidah yang mengandung makna mengukuhkan kenafiannya. Dan lafal minkum adalah hal dari lafal ahadin (yang dapat menghalang-halangi Kami daripadanya) tiada seorang pun yang dapat mencegah-Ku daripadanya. Lafal haajiziina adalah khabar dari maa, dan ia dijamakkan karena lafal ahadan di dalam konteks nafi yang maknanya mengandung pengertian jamak. Dan dhamir yang terdapat di dalam lafal `anhu merujuk kepada Nabi saw.; yakni tiada seorang pun yang dapat mencegah Kami dari hukumannya.

QS 69:47 tafsir Quraish Shihab

69|47|Tidak ada seorang pun di antara kalian–betapa pun kuatnya ia–yang dapat menghalangi siksa Kami.

QS 69:47 terjemah Muhammad Basmeih (Malaysia)

69|47|Maka tidak ada seorangpun di antara kamu yang dapat menghalang (tindakan Kami itu) daripada menimpanya.

QS 69:47 update tafsir 69 ayat 47

 

sebelumnya = QS 69:46 Al Haqqah ayat 46

selanjutnya = QS 69:48 Al Haqqah ayat 48

 

Quran Surat Al Haqqah Ayat 47 huruf arab, bacaan text latin dan terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia, tafsir jalalain, tafsir quraish shihab, serta terjemah bahasa malaysia oleh muhammad basmeih.

Leave a Reply