Quran Surat Al Infitar Ayat 7

Quran Surat Al Infitar Ayat 7
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ
Allathee khalaqaka fasawwaka faAAadalaka

 

Quran surat 7 ayat Al Infitar

QS 82:7 terjemah kementrian agama republik indonesia

82|7|Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,

QS 82:7 tafsir jalalain

82|7|(Yang telah menciptakan kamu) padahal sebelumnya kamu tidak ada (lalu menyempurnakan kejadianmu) yakni Dia menjadikan kamu dalam bentuk yang sempurna, lengkap dengan anggota-anggota tubuhmu (dan menjadikan kamu seimbang) artinya Dia menjadikan bentukmu seimbang, semua anggota tubuhmu disesuaikan-Nya; tiada tangan atau kaki yang lebih panjang atau lebih pendek dari yang lainnya; dapat dibaca Fa’adalak dan Fa’addalak.

QS 82:7 tafsir Quraish Shihab

82|7|Yang menghadirkan dirimu dari ketiadaan ke alam wujud, menciptakan organ-organ tubuh yang dapat kamu manfaatkan, dan menjadikanmu seimbang dan serasi.

QS 82:7 terjemah Muhammad Basmeih (Malaysia)

82|7|Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu, lalu menjadikan anggotamu sesuai (dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan), serta menjadikan (binaan tubuh badanmu) sama padan dengan kekuatannya;

QS 82:7 update tafsir 82 ayat 7

 

sebelumnya = QS 82:6 Al Infitar ayat 6

selanjutnya = QS 82:8 Al Infitar ayat 8

 

Quran Surat Al Infitar Ayat 7 huruf arab, bacaan text latin dan terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia, tafsir jalalain, tafsir quraish shihab, serta terjemah bahasa malaysia oleh muhammad basmeih.

Leave a Reply