Quran Surat Al Mursalat Ayat 46

Quran Surat Al Mursalat Ayat 46
كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ
Kuloo watamattaAAoo qaleelan innakum mujrimoona

 

Quran surat 46 ayat Al Mursalat

QS 77:46 terjemah kementrian agama republik indonesia

77|46|(Dikatakan kepada orang-orang kafir): “Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa”.

QS 77:46 tafsir jalalain

77|46|(“Makanlah dan bersenang-senanglah kamu sekalian) khithab atau perintah ini ditujukan kepada orang-orang kafir di dunia (dalam waktu yang pendek) waktu yang singkat; yang batasnya adalah kematian mereka. Di dalam ungkapan ini terkandung makna ancaman terhadap mereka (sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa.”)

QS 77:46 tafsir Quraish Shihab

77|46|Sebaliknya, kepada orang-orang kafir akan dikatakan, “Makan dan bersenang-senanglah kalian dengan kesenangan dunia yang tidak abadi. Sesungguhnya dengan mempersekutukan Allah, kalian adalah orang-orang yang berbuat dosa. Maka celakalah pada hari ini mereka yang telah mendustakan segala nikmat Allah.”

QS 77:46 terjemah Muhammad Basmeih (Malaysia)

77|46|Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (wahai orang-orang yang ingkar derhaka) sementara waktu hidup, (kemudian kamu akan menghadapi bahaya), kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

QS 77:46 update tafsir 77 ayat 46

 

sebelumnya = QS 77:45 Al Mursalat ayat 45

selanjutnya = QS 77:47 Al Mursalat ayat 47

 

Quran Surat Al Mursalat Ayat 46 huruf arab, bacaan text latin dan terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia, tafsir jalalain, tafsir quraish shihab, serta terjemah bahasa malaysia oleh muhammad basmeih.

Leave a Reply