Quran Surat An Najm Ayat 50

Quran Surat An Najm Ayat 50
وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ
Waannahu ahlaka AAadan aloola

 

Quran surat 50 ayat An Najm

QS 53:50 terjemah kementrian agama republik indonesia

53|50|dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum ‘Aad yang pertama,

QS 53:50 tafsir jalalain

53|50|(Dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum ‘Ad yang pertama) menurut suatu qiraat harakat Tanwinnya diidgamkan kepada huruf Lam, bila huruf Lamnya didamahkan, tanpa memakai Hamzah. Ad adalah nama suatu kaum yang dikenal dengan nama kaum ‘Ad, sedangkan kaum yang lainnya adalah kaum Nabi Saleh.

QS 53:50 tafsir Quraish Shihab

53|50|Dan bahwa Dia telah membinasakan kaum ‘Ad pertama, umat Nabi Hûd, dan membinasakan kaum Tsamûd, umat Nabi Shâlih. Tidak ada seorang pun yang tersisa hidup.

QS 53:50 terjemah Muhammad Basmeih (Malaysia)

53|50|Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah yang membinasakan kaum “Aad” yang pertama (kaum Nabi Hud), –

QS 53:50 update tafsir 53 ayat 50

 

sebelumnya = QS 53:49 An Najm ayat 49

selanjutnya = QS 53:51 An Najm ayat 51

 

Quran Surat An Najm Ayat 50 huruf arab, bacaan text latin dan terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia, tafsir jalalain, tafsir quraish shihab, serta terjemah bahasa malaysia oleh muhammad basmeih.

Leave a Reply