Quran Surat Az Zariyat Ayat 5

Quran Surat Az Zariyat Ayat 5
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ
Innama tooAAadoona lasadiqun

 

Quran surat 5 ayat Az Zariyat

QS 51:5 terjemah kementrian agama republik indonesia

51|5|sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.

QS 51:5 tafsir jalalain

51|5|(Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian) huruf Maa pada lafal Innamaa adalah Mashdariyah; yakni janji Allah kepada mereka, yaitu tentang hari berbangkit dan lain-lainnya (pasti benar) artinya sungguh merupakan janji yang benar.

QS 51:5 tafsir Quraish Shihab

51|5|Sesungguhnya kebangkitan dan lainnya yang telah dijanjikan kepada kalian adalah benar-benar terjadi. Demikian pula balasan atas semua perbuatan kalian pasti akan terjadi.

QS 51:5 terjemah Muhammad Basmeih (Malaysia)

51|5|(Sumpah demi sumpah) bahawa sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu (mengenai hari akhirat) tetap benar;

QS 51:5 update tafsir 51 ayat 5

 

sebelumnya = QS 51:4 Az Zariyat ayat 4

selanjutnya = QS 51:6 Az Zariyat ayat 6

 

Quran Surat Az Zariyat Ayat 5 huruf arab, bacaan text latin dan terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia, tafsir jalalain, tafsir quraish shihab, serta terjemah bahasa malaysia oleh muhammad basmeih.

Leave a Reply