Quran Surat Az Zukhruf Ayat 21

Quran Surat Az Zukhruf Ayat 21
أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ
Am ataynahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikoona

 

Quran surat 21 ayat Az Zukhruf

QS 43:21 terjemah kementrian agama republik indonesia

43|21|Atau adakah Kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al Quran, lalu mereka berpegang dengan kitab itu?

QS 43:21 tafsir jalalain

43|21|(Atau adakah Kami memberikan sebuah Kitab kepada mereka sebelumnya) sebelum Alquran yang di dalamnya terdapat anjuran untuk menyembah selain Allah (lalu mereka berpegang dengan kitab itu?) hal tersebut tentu saja tidak akan terjadi.

QS 43:21 tafsir Quraish Shihab

43|21|Lebih dari itu, apakah Kami telah memberikan kitab suci kepada mereka, sebelum al-Qur’ân ini, yang memperkuat alasan mereka sehingga mereka sangat berpegang kepadanya? Tidak, Kami tidak pernah menurunkan apa-apa kepada mereka. Mereka tidak memiliki bukti dari kitab suci!

QS 43:21 terjemah Muhammad Basmeih (Malaysia)

43|21|Pernahkah Kami memberikan mereka sebelum Al-quran ini sebuah Kitab (yang membenarkan dakwaan mereka), lalu mereka berpegang teguh kepada kitab itu?

QS 43:21 update tafsir 43 ayat 21

 

sebelumnya = QS 43:20 Az Zukhruf ayat 20

selanjutnya = QS 43:22 Az Zukhruf ayat 22

 

Quran Surat Az Zukhruf Ayat 21 huruf arab, bacaan text latin dan terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia, tafsir jalalain, tafsir quraish shihab, serta terjemah bahasa malaysia oleh muhammad basmeih.

Leave a Reply