Quran Surat Az Zukhruf Ayat 57

Quran Surat Az Zukhruf Ayat 57
وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ
Walamma duriba ibnu maryama mathalan itha qawmuka minhu yasiddoona

 

Quran surat 57 ayat Az Zukhruf

QS 43:57 terjemah kementrian agama republik indonesia

43|57|Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.

QS 43:57 tafsir jalalain

43|57|(Dan tatkala dijadikan) dibuat (putra Maryam sebagai perumpamaan) yaitu ketika Allah swt. menurunkan firman-Nya, “Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah makanan neraka Jahanam..” (Q.S. Al Anbiya, 98). Seketika itu juga orang-orang musyrik mengatakan, “Kami rela bila ternyata tuhan-tuhan sesembahan kami bersama dengan Isa, karena ia pun menjadi sesembahan selain Allah pula (tiba-tiba kaummu) yakni mereka yang musyrik (terhadap perumpamaan itu) terhadap misal tersebut (menertawakannya) karena gembira mendengar perumpamaan itu.

QS 43:57 tafsir Quraish Shihab

43|57|Tatkala Allah menjadikan ‘Isâ putra Maryam sebagai permisalan yang diciptakan seperti Adam–yang diciptakan dari tanah, kemudian dikatakan kepadanya, “Jadilah,” lalu ia pun tercipta, dengan begitu berarti ia hanyalah seorang makhluk yang memperoleh karunia kenabian, bukan Tuhan yang harus disembah–tiba- tiba kaummu menentangnya dan tidak sadar dengan permisalan itu.

QS 43:57 terjemah Muhammad Basmeih (Malaysia)

43|57|Dan ketika (nabi Isa) anak Maryam dikemukakan sebagai satu misal perbandingan, (untuk membantahmu wahai Muhammad), tiba-tiba kaummu bersorak-sorak kesukaan terhadapnya (kerana menyangka bahawa mereka telah menang).

QS 43:57 update tafsir 43 ayat 57

 

sebelumnya = QS 43:56 Az Zukhruf ayat 56

selanjutnya = QS 43:58 Az Zukhruf ayat 58

 

Quran Surat Az Zukhruf Ayat 57 huruf arab, bacaan text latin dan terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia, tafsir jalalain, tafsir quraish shihab, serta terjemah bahasa malaysia oleh muhammad basmeih.

Leave a Reply