Quran Surat Az Zumar Ayat 57

Quran Surat Az Zumar Ayat 57
أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
Aw taqoola law anna Allaha hadanee lakuntu mina almuttaqeena

 

Quran surat 57 ayat Az Zumar

QS 39:57 terjemah kementrian agama republik indonesia

39|57|atau supaya jangan ada yang berkata: ‘Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa’.

QS 39:57 tafsir jalalain

39|57|(Atau datang saatnya seseorang berkata, “Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku) untuk mengerjakan ketaatan sehingga aku mendapat petunjuk (tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa”) yakni orang-orang yang takut akan azab-Nya.

QS 39:57 tafsir Quraish Shihab

39|57|Atau jiwa yang berdosa itu berkata, dengan mencari alasan, ‘Kalau saja Allah memperkenankan aku untuk memperoleh petunjuk, tentu, di dunia dulu, aku sudah termasuk orang yang menjaga dirinya dari azab Allah dengan cara beriman dan beramal saleh. ‘

QS 39:57 terjemah Muhammad Basmeih (Malaysia)

39|57|”Atau berkata: ` Kalaulah Allah memberi hidayah petunjuk kepadaku, tentulah aku telah menjadi dari orang-orang yang bertaqwa ! ‘ –

QS 39:57 update tafsir 39 ayat 57

 

sebelumnya = QS 39:56 Az Zumar ayat 56

selanjutnya = QS 39:58 Az Zumar ayat 58

 

Quran Surat Az Zumar Ayat 57 huruf arab, bacaan text latin dan terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia, tafsir jalalain, tafsir quraish shihab, serta terjemah bahasa malaysia oleh muhammad basmeih.

Leave a Reply