Quran Surat Qaf Ayat 8

Quran Surat Qaf Ayat 8
تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ
Tabsiratan wathikra likulli AAabdin muneebin

 

Quran surat 8 ayat Qaf

QS 50:8 terjemah kementrian agama republik indonesia

50|8|untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah).

QS 50:8 tafsir jalalain

50|8|(Untuk menjadi pelajaran) menjadi maf’ul lah, yakni, Kami lakukan hal tersebut sebagai pemberian pelajaran dari Kami (dan peringatan) untuk dijadikan sebagai peringatan (bagi tiap-tiap hamba yang kembali) untuk taat kepada Kami.

QS 50:8 tafsir Quraish Shihab

50|8|Kami menciptakan itu semua sebagai pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang mau kembali kepada Allah dengan memikirkan tanda-tanda kekuasaan-Nya.

QS 50:8 terjemah Muhammad Basmeih (Malaysia)

50|8|(Kami adakan semuanya itu) untuk menjadi perhatian dan peringatan, (yang menunjukkan jalan kebenaran), kepada tiap-tiap seorang hamba Allah yang mahu kembali kepadaNya (dengan taat dan berbakti).

QS 50:8 update tafsir 50 ayat 8

 

sebelumnya = QS 50:7 Qaf ayat 7

selanjutnya = QS 50:9 Qaf ayat 9

 

Quran Surat Qaf Ayat 8 huruf arab, bacaan text latin dan terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia, tafsir jalalain, tafsir quraish shihab, serta terjemah bahasa malaysia oleh muhammad basmeih.

Leave a Reply