Quran Surat Sad Ayat 39

Quran Surat Sad Ayat 39
هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
Hatha AAataona faomnun aw amsik bighayri hisabin

 

Quran surat 39 ayat Sad

QS 38:39 terjemah kementrian agama republik indonesia

38|39|Inilah anugerah Kami; maka berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri) dengan tiada pertanggungan jawab.

QS 38:39 tafsir jalalain

38|39|Dan Kami berfirman kepada Sulaiman (Inilah anugerah Kami; maka berikanlah) maksudnya, berikanlah sebagian daripadanya kepada orang yang kamu sukai (atau tahanlah) maksudnya, tidak memberikannya (dengan tiada pertanggungjawaban) tanpa ada hisab bagimu dalam hal ini.

QS 38:39 tafsir Quraish Shihab

38|39|Allah mewahyukan kepadanya, “Sesungguhnya yang Kami berikan kepadamua adalah anugerah Kami. Maka berikanlah dan cegahlah orang yang kamu kehendaki. Tidak ada dosa bagimu untuk memberikan dan menahannya.”

QS 38:39 terjemah Muhammad Basmeih (Malaysia)

38|39|(Serta Kami katakan kepadanya): ” Inilah pemberian Kami (kepadamu), maka berikanlah (kepada sesiapa yang engkau suka), atau tahankanlah pemberian itu; (terserahlah kepadamu) dengan tidak ada sebarang hitungan (untuk menyalahkanmu) “.

QS 38:39 update tafsir 38 ayat 39

 

sebelumnya = QS 38:38 Sad ayat 38

selanjutnya = QS 38:40 Sad ayat 40

 

Quran Surat Sad Ayat 39 huruf arab, bacaan text latin dan terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia, tafsir jalalain, tafsir quraish shihab, serta terjemah bahasa malaysia oleh muhammad basmeih.

Leave a Reply