Quran Surat Sad Ayat 60

Quran Surat Sad Ayat 60
قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۖ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ الْقَرَارُ
Qaloo bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumoohu lana fabisa alqararu

 

Quran surat 60 ayat Sad

QS 38:60 terjemah kementrian agama republik indonesia

38|60|Pengikut-pengikut mereka menjawab: “Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab, maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat menetap”.

QS 38:60 tafsir jalalain

38|60|(Pengikut-pengikut mereka berkata) atau mengatakan, (“Sebenarnya kalianlah; tiada ucapan selamat datang bagi kalian, karena kalianlah yang menjerumuskan kami) ke dalam kekafiran (maka amat buruklah tempat tinggal”) bagi kami dan kalian, yaitu neraka.

QS 38:60 tafsir Quraish Shihab

38|60|Para pengikut mereka menjawab, “Sebenarnya kalianlah yang lebih berhak menerima doa yang kalian panjatkan untuk kami. Sebab kalianlah yang mengajukan siksa ini kepada kami dengan cara menggoda kami dan mengajak kepada kekafiran sehingga kami menjadi kafir. Seburuk-buruk negeri dan tempat tinggal adalah Jahanam.”

QS 38:60 terjemah Muhammad Basmeih (Malaysia)

38|60|pengikut-pengikut mereka menjawab: ” Bahkan kamulah yang tidak perlu dialu-alukan, kerana kamulah yang membawa azab sengsara ini kepada kami, maka amatlah buruknya neraka ini sebagai tempat penetapan “.

QS 38:60 update tafsir 38 ayat 60

 

sebelumnya = QS 38:59 Sad ayat 59

selanjutnya = QS 38:61 Sad ayat 61

 

Quran Surat Sad Ayat 60 huruf arab, bacaan text latin dan terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia, tafsir jalalain, tafsir quraish shihab, serta terjemah bahasa malaysia oleh muhammad basmeih.

Leave a Reply