Quran Surat Sad Ayat 77

Quran Surat Sad Ayat 77
قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ
Qala faokhruj minha fainnaka rajeemun

 

Quran surat 77 ayat Sad

QS 38:77 terjemah kementrian agama republik indonesia

38|77|Allah berfirman: “Maka keluarlah kamu dari surga; sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk,

QS 38:77 tafsir jalalain

38|77|(Allah berfirman, “Maka keluarlah kamu dari surga) menurut pendapat yang lain dari langit (sesungguhnya kamu adalah orang yang diusir) yang terusir.

QS 38:77 tafsir Quraish Shihab

38|77|Allah berkata kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, “Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala’ al-A’lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku.” (1) Al-mala’ al-A’lâ berarti ‘alam malaikat’, ‘alam arwah’, “alam surga’.

QS 38:77 terjemah Muhammad Basmeih (Malaysia)

38|77|Allah berfirman: ” Kalau demikian, keluarlah engkau daripadanya, kerana sesungguhnya engkau adalah makhluk yang diusir.

QS 38:77 update tafsir 38 ayat 77

 

sebelumnya = QS 38:76 Sad ayat 76

selanjutnya = QS 38:78 Sad ayat 78

 

Quran Surat Sad Ayat 77 huruf arab, bacaan text latin dan terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia, tafsir jalalain, tafsir quraish shihab, serta terjemah bahasa malaysia oleh muhammad basmeih.

Leave a Reply