Quran Surat Sad Ayat 84

Quran Surat Sad Ayat 84
قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ
Qala faalhaqqu waalhaqqa aqoolu

 

Quran surat 84 ayat Sad

QS 38:84 terjemah kementrian agama republik indonesia

38|84|Allah berfirman: “Maka yang benar (adalah sumpah-Ku) dan hanya kebenaran itulah yang Ku-katakan”.

QS 38:84 tafsir jalalain

38|84|(Allah berfirman, “Maka yang benar adalah sumpah-Ku dan hanya kebenaran itulah yang Kukatakan”) dapat dibaca Falhaqqa Wal Haqqa atau Falhaqqu Wal Haqqa; kalau dibaca Nashab berarti dinashabkan oleh Fi’il yang sesudahnya. Bila lafal pertama dinashabkan, menurut suatu pendapat dikatakan, bahwa dinashabkan oleh Fi’ll yang telah disebutkan. Menurut pendapat yang lainnya lagi dinashabkan karena menjadi Mashdar, bentuk asalnya adalah Uhiqqal Haqqa. Menurut pendapat yang lainnya lagi karena huruf Qasamnya dicabut. Dibaca Rafa’ atas dasar karena menjadi Mubtada yang dibuang Khabarnya, bentuk asalnya adalah Falhaqqu Minnii. Menurut pendapat yang lainnya lagi bentuk asalnya adalah, Falhaqqu Qasami, dan jawab Qasamnya ialah kalimat berikutnya, yaitu:

QS 38:84 tafsir Quraish Shihab

38|84|Allah berkata, “Kebenaran adalah sumpah-Ku. Aku tidak akan berkata kecuali benar. Aku akan mengisi neraka jahanam dengan bangsa sejenismu, yaitu setan, dan anak cucu Adam yang mengikutinya. Aku tidak membedakan antara pengikut dan pemimpin.”

QS 38:84 terjemah Muhammad Basmeih (Malaysia)

38|84|Allah berfirman: ” Maka Akulah Tuhan Yang Sebenar-benarnya, dan hanya perkara yang benar Aku firmankan –

QS 38:84 update tafsir 38 ayat 84

 

sebelumnya = QS 38:83 Sad ayat 83

selanjutnya = QS 38:85 Sad ayat 85

 

Quran Surat Sad Ayat 84 huruf arab, bacaan text latin dan terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia, tafsir jalalain, tafsir quraish shihab, serta terjemah bahasa malaysia oleh muhammad basmeih.

Leave a Reply