Quran Surat Yusuf Ayat 74

Quran Surat Yusuf Ayat 74
قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ
Qaloo fama jazaohu in kuntum kathibeena

 

Quran surat 74 ayat Yusuf

QS 12:74 terjemah kementrian agama republik indonesia

12|74|Mereka berkata: “Tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta? ”

QS 12:74 tafsir jalalain

12|74|(Penyeru-penyeru itu berkata) yakni juru penyeru dan teman-temannya (“Tetapi apa balasannya) bagi si pencuri (jika kalian betul-betul pendusta?”) kalian berdusta di dalam pengakuan kalian yang mengatakan bahwa kalian tidak mencuri. Kemudian ternyata piala tersebut ditemukan dalam barang kalian.

QS 12:74 tafsir Quraish Shihab

12|74|Yûsuf membisikkan pembantu-pembantunya untuk meminta ketentuan hukum kepada saudara- saudaranya mengenai sanksi yang pantas diterima oleh orang yang terbukti menyimpan bejana raja di dalam tasnya sebagai “prolog” untuk mengambil Benyamin dengan berdasar pada ketentuan mereka sendiri. Selain itu, juga agar keputusan mereka itu terlaksana tanpa ada pengampunan. Pembantu- pembantu Yûsuf pun berkata, “Menurut kalian, apa balasan untuk pencuri jika terbukti bahwa pencuri itu adalah salah seorang di antara kalian?”

QS 12:74 terjemah Muhammad Basmeih (Malaysia)

12|74|(Orang-orang menteri) bertanya: “Maka apa balasan pencuri itu, jika kamu berdusta?”

QS 12:74 update tafsir 12 ayat 74

 

sebelumnya = QS 12:73 Yusuf ayat 73

selanjutnya = QS 12:75 Yusuf ayat 75

 

Quran Surat Yusuf Ayat 74 huruf arab, bacaan text latin dan terjemah bahasa indonesia oleh kementrian agama republik indonesia, tafsir jalalain, tafsir quraish shihab, serta terjemah bahasa malaysia oleh muhammad basmeih.

Leave a Reply